Letovanje

Kada čujete pojam severna Grčka ili antička Makedonija (ali i Tesalija) u istorijskom smislu jedna od prvih misli koja vam verovatno padne na pamet je Aleksandar Makedonski, nekadašnji nadaleko čuveni vladar severnog dela Grčke. Rodom iz tada severne i manje razvijene grčke državice Makedonije, od oca lokalnog kralja Filipa i majke Olimpije, iz aristokratske loze grčko-maloazijskog porekla, u IV veku pre naše ere, mladi Aleksandar je postao prvi zabeleženi osvajač sveta, u istoriji do tad.

Njegov otac, Filip Makedonski, je u stvari započeo tradiciju osvajanja, počevši od najbliže okoline, osvajajući grčke državice od severa prema jugu, sa konačnim ciljem – osvajanjem prosperitetne i samostalne države Atine. Sluteći da će se nešto loše desiti, u ono vreme najpoznatiji orator Demosten, na atinskim trgovima držao je javne govore, koji su danas poznati kao “filipike”, a bile su usmereni protiv kralja Filipa. Atinjani su smehom rugali njegovim govorima u kojima im je pokušao ukazati na opasnost koja dolazi sa severa od strane Filipa Makedonskog. Prvo Filip, a potom i Aleksandar, postali su vladari Grčke, osvojivši je u potpunosti. U toku manje od decenije, izuzetno brzo uz pomoć svoje vojske, Aleksandar je uspeo da proširi svoje carstvo koje je pokrivalo površinu neverovatno velikih razmera, pogotovo za ondašnji svet (do Avganistana na istoku i Egipta na jugu). Ipak, nakon samo nekoliko, Aleksandar umire u svojim ranim tridesetim. Da je bio otrovan, jedna je od pretpostavki koja se dotiče njegove smrti.

Znatno kasnije, za vreme vladavine cara Dušana u 14. veku, veliki deo severne Grčke (osim grada Soluna) postaje deo Srpskog carstva. Pre toga, ali i kasnije, ovim prostorima naizmenično su vladali Bugari, Franci, Vizantija, pa naposletku i Turci, koji su se ovde zadržali oko 50 godina duže nego na teritoriji Srbije.